Franz Brackel, * Grothe 23.06.1809, + Rieste 25.08.1863, Colon auf Maltkaste in Rieste   Hof Brackel-Maltkaste in Riese  Wilhelmine Brackel, geb. Hoya, * Ankum 28.10.1819, + Ankum 23.01.1905 

Familie Brackel Rieste

Familie Brackel-Stock Alfhausen

Familie Alert-Meyer Alfhausen

Familie Brackel Badbergen